Termeni si conditii

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor.

1.1 Folosirea paginii de internet www.select-asigurari.ro implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.

1.2 S.C. Select Automotive Broker de Asigurare SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Accesand pagina Termenilor si Conditiilor puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila si aplicabila la momentul accesarii.


2. Presterea serviciilor de asigurare pe cale electronica.

2.1 Serviciile disponibile pe pagina de internet www.select-asigurari.ro sunt prestate de societatea comerciala Select Automotive Broker de Asigurare S.R.L. denumita in continuare "Select Asigurari" sau "Prestatorul". Pagina de internet www.select-asigurari.ro (denumita in continuare "Pagina Select Asigurari") este adminstrata de S.C. Select Automotive Broker de Asigurare S.R.L..

2.2 Select Asigurari este inregistrata in Registrul Intermediarilor de asigurari sub numarul: RBK-680/16.05.2011 de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

2.3 Datele de identificare ale Select Asigurari sunt:

 • societate cu raspundere limitata cu sediul in Slatina
 • adresa: Bld.A.I.Cuza. Bl.D18-D19,Parter
 • capitalul social: 25.000 RON
 • Codul Unic de Inregistrare: 27366799
 • Numarul De Ordine in Registrul Comertului : J28/443/2010.

3. Definitii

Prin definitiile folosite in prezentul document trebuie inteles:

 • Pagina Select Asigurari - pagina de internet www.select-asigurari.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.select-asigurari.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
 • Utilizator - orice persoana fizica sau juridica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Pagina Select Asigurari.
 • calculatia - calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor furnizate de Utilizator;
 • contractantul - persoana fizica, juridica sau unitatea de organizare care nu detine personalitate juridica, care incheie contractul de asigurare si care este obligata sa achite prima de asigurare;
 • asiguratul - persoana, a carei sanatate sau bunuri sunt protejate in baza contractului de asigurare;
 • polita de asigurare - contractul in baza caruia asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului prevazut in contract, iar asiguratul de obliga sa plateasca prima;
 • cookies - folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;
 • termeni si conditii - prezentul document.

4. Reguli generale


4.1 Tipurile de servicii prestate

In cadrul Paginii Select Asigurari, Prestatorul presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea in numele si in favoarea societatilor de asigurari partenere a contractelor de asigurare

5. Reguli privind incheierea contractelor de asigurare


5.1 Activitati legate de incheierea contractului

5.1.1 Contractul de asigurare este incheiat in baza:

 • tuturor prevederilor din prezentul document,
 • cererea de oferta facuta de Utilizator,
 • ofertele prezentate pe Select Asigurari si care sunt adresate Utilizatorului,

5.1.2 Utilizatorul are obligatia de a citi prezentul document inainte de a completa cererea. Lansarea comenzii pe site-ul www.select-asigurari.ro presupune acceptarea tuturor prevederilor din prezentul document.

5.1.3 Utilizatorul va completa formularul pentru cererea de oferta prin alegerea optiunii "Comanda". In baza informatiilor oferite de Utilizator, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurari cu care Select Asigurari are contracte de mandat incheiate.

5.1.5 In cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat sa declare urmatoarele:

 • cunoasterea tuturor prevederilor din Termeni si Conditii,
 • ca datele pe care le-a introdus in formular sunt corecte,
 • ca isi da acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului.

Utilizatorul isi poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite in marketing si telemarketing. Aceasta declaratie nu este obligatorie pentru incheierea contractului de asigurare.

5.1.7 Select Asigurari , salveaza in contul personal al utilizatorului (creat pe site-ul www.select-asigurari.ro) politele si ofertele efectuate.

5.1.8 Incheierea contractului de asigurare are loc in data intrarii in contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rate, a platii catre curierul rapid agreat de Select-Asigurari, ori in momentul confirmarii platii (pentru plata online). 


5.2 Modalitatea de plata

Pentru efectuarea platii Utilizatorul poate alege:

5.2.1 plata online prin sistemul MobilPay, plata efectuandu-se prin card bancar: Visa, Visa Electorn sau Mastercard.

5.2.2 plata in numerar catre curierul agreat de catre Select Asigurari care livreaza polita de asigurare

5.2.3 prin transfer bancar cu ordin de plata.


5.3 Confirmarea privind incheierea politei de asigurare

5.3.1 Polita devine activa dupa achitarea primei si contabilizarea platii in contul Select Asigurari. Informatiile despre polite se pastreaza in pagina de internet www.select-asigurari.ro in contul utilizatorului ("Istoric Comenzi") si sunt accesibile Utilizatorului dupa efectuarea cu success a procedurii de autentificare.

5.3.2 Dupa incheierea politei de asigurare, Select Asigurari trimite prin curier documentul politei de asigurare, la adresa indicata de Asigurat. In cazul asigurarii obligatorii RCA, pana la data primirii prin posta a politei, Asiguratul se poate servi de documentul politei electronice impreuna cu dovada de plata a primei de asigurare sau a primei rate.


6. Renuntarea Utilizatorului la polita de asigurare

6.1 Asiguratul are dreptul de a renunta la polita de asigurare casco sau rca, in cazul instrainarii vehiculului depunand in scris la Select Asigurari, declaratia corespunzatoare cu 20 de zile inainte de data denuntarii. Restituirea se va face conform conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a incheiat Utilizatorul asigurarea casco sau rca.

6.2 In cazul in care s-au inregistrat daune inainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie.

6.3 Asiguratul nu are dreptul de a renunta la polita de asigurare in cazul politelor de asigurare pentru calatorie in strainatate.

6.4 Declaratia cu privire la renuntarea la polita de asigurare este trimisa de asigurat pe adresa: Mun. Slatine, Bld.A.I.Cuza. Bl.D18-D19,Parter


7. Protectia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, modificata si completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C. Select Automotive Broker de Asigurare S.R.L.  care are calitatea de persoana imputernicita in sensul art. 3 lit. f) din Legea nr. 677/2011, modificate si completata in ceea ce priveste colectarea politelor si depunerea acestora la societatile de asigurari precum si calitatea de operator de date in activitatile de consultanta la incheierea politelor de asigurare si asistenta in domeniul asigurarilor precum si pentru derularea procedurii de comisionare a activitatii de intermediere -  are obligaţia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre utilizator. Scopul colectarii datelor este acela de a oferi cotatii de pret corecte pentru asigurarile RCA.
Utilizatorul este  obligat  sa furnizeze datele, acestea fiind necesare pentru calcularea cotatiilor de pret la asigurarile RCA. Refuzul utilizatorului de a furniza aceste date, determina imposibilitatea de a va oferi cotatiile de pret.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai institutiilor abilitate in cazurile prevazute de lege.
 
Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc şi sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul trebuie sa trimita o cerere scrisa, datata si semnata la contact@slect-asigurari.ro. 

Select Automotive Broker de Asigurare este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr.: 22682 in registrul de evidenta al prelucratorilor de date cu caracter personal. Utilizatorul, furnizor al datelor personale benficiaza de prevederile legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal.  Select Asigurari este un serviciu oferit de Select Automotive Broker de Asigurare, inregistrat si autorizat de C.S.A. sub nr RBK-680/17.05.2011.

 

8. Reclamatiile

8.1 Reclamatiile referitoare la functionarea paginii pot fi depuse telefonic, sunand la numarul de telefon 0249 414 000 sau folosind adresa de email contact@select-asigurari.ro .

8.2 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.

8.3 Privind rezultatul analizei reclamatiei, Select Asigurari instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acestora de catre Select Asigurari.

9. Dreptul de autor si materiale incluse pe pagini

9.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, informatiile si materialele incluse in aceasta precum si sistemele acesteia sunt proprietatea Select Asigurari. Folosirea paginii www.select-asigurari.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil al Select Asigurari.

9.2 Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. Select Asigurari isi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor.

10 . Responsabilitate

11.1 Select Asigurari nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde - de catre dvs. sau alta persoana - sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.

11.2 Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, nici Select Asigurari nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor disponibile pe Pagina Select Asigurari.

11.3 Orice legaturi catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Select Asigurari nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. 

11. Disponibilitatea produselor de asigurare

Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.